Xác Sống Ăn Thịt Người

8 / 10 6 lượt đánh giá
Đánh giá Xác Sống Ăn Thịt Người 8/10 dựa trên 6 đánh giá.

4.538 lượt xem
Ý kiến bạn đọc
 • Ma Cương Thi hài

  Ma Cương Thi hài

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Cương thi ma quái

  Cương thi ma quái

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Siêu Cương Thi

  Siêu Cương Thi

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Zombie Ăn Thịt Người

  Zombie Ăn Thịt Người

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Bào Thai Quỷ Quái

  Bào Thai Quỷ Quái

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Cương Thi Đòi Mạng

  Cương Thi Đòi Mạng

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Chiếc bình ma quái

  Chiếc bình ma quái

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Vua cương thi trở lại

  Vua cương thi trở lại

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Dịch Bệnh Ma Cà Rồng 4

  Dịch Bệnh Ma Cà Rồng 4

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Dragon Ball Z: The Fall of Men

  Dragon Ball Z: The Fall of Men

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Đảo Quái Vật

  Đảo Quái Vật

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Ma Cà Rồng Cuối Cùng

  Ma Cà Rồng Cuối Cùng

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Trận Chiến Ma Cà Rồng

  Trận Chiến Ma Cà Rồng

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Ma Sói

  Ma Sói

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Ác quỷ Dracula

  Ác quỷ Dracula

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Búp Bê Ma Ám 3D

  Búp Bê Ma Ám 3D

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Ma Búp Bê - Ghost doll

  Ma Búp Bê - Ghost doll

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Ma búp bê khát máu

  Ma búp bê khát máu

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Căn Nhà Rỉ Máu

  Căn Nhà Rỉ Máu

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Mùa Hè Kinh Hoàng 2013

  Mùa Hè Kinh Hoàng 2013

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Ma nhập hồn

  Ma nhập hồn

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Hồn Ma Ký Túc Xá

  Hồn Ma Ký Túc Xá

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Hồn ma trở lại

  Hồn ma trở lại

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Hồn Ma Theo Đuổi

  Hồn Ma Theo Đuổi

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Hồn ma Mae Nak

  Hồn ma Mae Nak

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Hồn Ma Quái Ác

  Hồn Ma Quái Ác

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Con tàu ma

  Con tàu ma

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Bí Mật Hồ Bơi

  Bí Mật Hồ Bơi

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Hồ Bơi Kinh Dị

  Hồ Bơi Kinh Dị

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Cá mập nước ngọt

  Cá mập nước ngọt

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Ma nước

  Ma nước

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Ma gương Oculus

  Ma gương Oculus

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Ma nữ trong gương

  Ma nữ trong gương

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Ma Gương

  Ma Gương

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Ma Gương(Thuyết minh)

  Ma Gương(Thuyết minh)

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Ma gương - Mirror finish

  Ma gương - Mirror finish

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Ma Gương

  Ma Gương

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Ma Gương (Thái Lan)

  Ma Gương (Thái Lan)

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Ma gương - Ai ở trong gương

  Ma gương - Ai ở trong gương

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Tạo Vật Quỷ Dữ

  Tạo Vật Quỷ Dữ

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Con mắt âm dương 3

  Con mắt âm dương 3

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Gương Mặt Quỷ 2

  Gương Mặt Quỷ 2

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Nhà Số 10 Phố Wellington

  Nhà Số 10 Phố Wellington

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Người Vợ Quỷ

  Người Vợ Quỷ

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Chúa Quỷ Địa Ngục

  Chúa Quỷ Địa Ngục

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Đứa con bị quỷ ám

  Đứa con bị quỷ ám

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Trùng Quỷ - Trùng Quái

  Trùng Quỷ - Trùng Quái

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Trường Đại Học Ma 2017

  Trường Đại Học Ma 2017

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Chơi ngãi 3

  Chơi ngãi 3

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Người tình ma

  Người tình ma

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Hồi Chuông Tử Thần 2

  Hồi Chuông Tử Thần 2

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Lời Nguyền Của Người Chết

  Lời Nguyền Của Người Chết

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Bí Mật Dưới Giường 2

  Bí Mật Dưới Giường 2

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Ma Gương

  Ma Gương

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Ngoại cảm

  Ngoại cảm

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Vòng tròn oan nghiệt

  Vòng tròn oan nghiệt

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Ma nhà hát

  Ma nhà hát

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Trò đùa ma quái

  Trò đùa ma quái

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Mắt ma

  Mắt ma

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Sự thật rùng rợn

  Sự thật rùng rợn

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • rường học kinh hoàng - Inside The Girls

  rường học kinh hoàng - Inside The Girls

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Lời nguyền bóng ma

  Lời nguyền bóng ma

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Đại Chiến Ma Nữ

  Đại Chiến Ma Nữ

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Quỷ tân nương

  Quỷ tân nương

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Cương Thi Biến Thế

  Cương Thi Biến Thế

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Lớp học F4E

  Lớp học F4E

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Đồn Cảnh Sát Ma Ám 2

  Đồn Cảnh Sát Ma Ám 2

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Tà Sát

  Tà Sát

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Chuyên Gia Bắt Ma - Châu Tinh Trì

  Chuyên Gia Bắt Ma - Châu Tinh Trì

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Thang may bị ma ám

  Thang may bị ma ám

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Qủy Nhập Tràng

  Qủy Nhập Tràng

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Đừng Gõ Cửa 2 Lần

  Đừng Gõ Cửa 2 Lần

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Bóng Ma Ám Ảnh

  Bóng Ma Ám Ảnh

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Ác ma sa mạc

  Ác ma sa mạc

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Ngôi Nhà Ma

  Ngôi Nhà Ma

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Lời Nguyền Ám Ảnh

  Lời Nguyền Ám Ảnh

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Ám Ảnh Kinh Hoàng

  Ám Ảnh Kinh Hoàng

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Ngã Rẽ Tử Thần Phần 6

  Ngã Rẽ Tử Thần Phần 6

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Ngôi nhà ma ám

  Ngôi nhà ma ám

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Quái Trận Đồ

  Quái Trận Đồ

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Đạt Ma Sư Tổ

  Đạt Ma Sư Tổ

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Âm ma công

  Âm ma công

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Khai Tâm Ma Pháp

  Khai Tâm Ma Pháp

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Ma Nhập Hồn

  Ma Nhập Hồn

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Oan Hồn Thây Ma

  Oan Hồn Thây Ma

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Ma Luân

  Ma Luân

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Cầu cơ

  Cầu cơ

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Ác Nhân

  Ác Nhân

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Xác chết không đầu

  Xác chết không đầu

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Linh hồn

  Linh hồn

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Phẫu thuật thẩm mỹ

  Phẫu thuật thẩm mỹ

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Loạn Ma

  Loạn Ma

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Cầu cơ

  Cầu cơ

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Mối tình ngàn năm

  Mối tình ngàn năm

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất

 • Chuyến tàu ma

  Chuyến tàu ma

  Xác Sống Ăn Thịt Người,Xem phim ma kinh dị Xác Sống Ăn Thịt Người hay nhất